• Search Keyword:Qi gong

Can Qi Gong Produce Immediate Pain-Relieving Effect in Pain Treatment?

  • 關鍵字   氣功;疼痛;氣感;Qi gong;pain;Visual Analogue Scale  
  •  作者 author  陳坤堡(Kuen-Bao Chen);莊淑婷(Shu-Ping Chuang);陳光偉(Guang-Wei Chen);張家昇(Chia-Sheng Chang);林必盛(Bih-Chern Lin);洪至仁(Chih-Jen Hung);吳世銓(Rick Sai-Chuen Wu)
 

回頂端